gjo.io.ua

 
Контакты
E-Mail

Միշտ հիշիր,որ մեկ գիշերում անհնար է փոխել կյանքդ:Բայց մեկ գիշերում հնարավոր է փոխել քո մտքերը,որոնք միշտ փչացնում են կյանքդ...©
Երբ կարոտում եմ քեզ, ֆիլմ եմ դիտում....Այդպես կարծես հավատում եմ, որ կողքիս ես նորից, որ հին ժամանակների պես է ամեն ինչ, երբ ամեն օր մի ֆիլմ դիտում էինք...Միասին...♫